Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009

Set 04
Set 12
Small pieces of metal is not for the dustbin, you can made great jewels out of them, its difficult to work them, but this make the pieces so unique and valuable. This is like angels came to town..

Set 11
Alpaca hammered butterfly on pink and blue gave a beautiful result for the 12years old Maria. I could wear it also! It has a spring mood.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου