Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Season's DecorsChristmas Candle Decor
Handmade orange decors, fresh cones, hammered metal star pin of alpaca on red ribbon.Candle holder
Brass leaves on glass vase, a first try for a candle holder

Wreath 02
A Christmas wall wreathWreath 03
An autumn wreath made from natural products

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου