Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Red red red
Mirror03
Art-mixed, wood, tissue paper, mirror, fabric freezed, make a great result together, i want to put some more things on the fabric, its a little naked like that.
Printed Photos
These IKEA potter-plates gave me the idea to put some photos on and make this, flowers are from plaster, i will put some tissue paper on them later.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου